Посетете уеб сайта на LG electronics
   
  За да видите файловете на CD-ROM-а, на вашия компютър трябва да е инсталиран Adobe Acrobat Reader (версия 6.0 или по-нова).
   
 Ръководство за собственика
Инструкции за безопасност При изхвърляне Нормативни указания
Получете Acrobat Reader
Този компактдиск включва инсталационния файл на Acrobat Reader за езиците, изредени по-долу. За да инсталирате други езици, изтеглете от http://www.adobe.com
English Deutsch Français Italiano Español Chesky Suomi