Επισκεφθείτε την τοποθεσία της LG electronics στο Web
   
  Για να δείτε τα αρχεία που περιέχονται στο CD-ROM, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Adobe Acrobat Reader (έκδοση 6.0 ή νεότερη).
   
 Εγχειρίδιο χρήσης
Λήψη του Acrobat Reader
Αυτό το CD περιλαμβάνει το αρχείο εγκατάστασης του Acrobat Reader για τις γλώσσες που αναφέρονται παρακάτω. Για να εγκαταστήσετε άλλες γλώσσες, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη από τη διεύθυνση http://www.adobe.com
English Deutsch Français Italiano Español Chesky Suomi