Apmeklējiet LG elektronikas Web vietu
   
  Lai failus skatītu CD-ROM diskā, datorā jābūt instalētai programmai Adobe Acrobat Reader (versija 6.0 vai jaunāka).
   
Lietotāja rokasgrāmata
Programma Acrobat Reader
Šajā kompaktdiskā ir Acrobat Reader instalācijas fails tālāk norādītajās valodās. Lai instalētu citas valodas, lejupielādējiet tās no http://www.adobe.com
English Deutsch Français Italiano Español Chesky Suomi